Opetukseni tärkeimmät periaatteet ovat…

Ratsukon hyvä yhteistyö ja yhteisymmärrys
Istunta (EE-metodi ja syvien vatsalihasten tuki)
Keveys
Kokoaminen


Istuntaopetukseni pohjautuu vahvasti Enlightened Equitation-metodiin (lyhenne EE), jonka olen oppinut Portugalissa kotitallillani valmentajiltani. EE on englantilaisen Heather Moffettin kehittämä metodi, joka opettaa klassista istuntaa johdonmukaisesti ja niin yksinkertaisesti kun se on mahdollista. EE-opetuksessa opetellaan hevosen liikkeisiin mukautuvaa istuntaa, painoapujen käyttöä sekä apujen ajoitusta. Metodi on helposti ymmärrettävä ja toimii kaikilla ratsastajilla antaen työkaluja parempaan liikkeeseen, kokoamiseen ja yhteistyöhön.

Istunnan ohessa hyvä ja tasapainoinen ratsastus tarvitsee erityistä yhteyttä hevosen ja ihmisen välille. Sen luomiseen tarvitaan rauhallista johdonmukaisuutta ja paljon tietoa. Tavoitteeni on kehittää kannustava ilmapiiri, jolloin hevosen ja ratsastajan on helppo sisäistää asioita ja kehittyä.

Hevosten koulutuksessa sekä ratsastusvalmennuksessa käytän sekä opetan paljon sivuttaisliikkeitä. Ne ovat todella tärkeä osa klassista kouluratsastusta ja syystäkin. Niitten avulla voidaan työstää hevosen joustavuutta, kokoamista, mielen rauhaa, ja keskittymistä.

Aloitan sivuttaisliikkeitten opettamisen useimmiten maastakäsin, jotta tehtävät ovat hevoselle mahdollisimman helppo ymmärtää. Käytän maastakäsittelyä paljon omien koulutettavien kautta ja opetan sitä valmennettaville osaksi laadukasta hevosen koulutus työkalupakkia. Sivuttaisliikkeitten lisäksi osaan opettaa piaffin alkeet ja siihen vaadittavan perustan.

Käytän hevosten koulutuksessa sekä negatiivistä, että positiivista vahvistetta. Olen oppinut ruokapalkan käytön teorian Anna Kilpeläiseltä ja harjoitellut sitä hänen kanssaan valmennuksissa. 

Ratsukon yhteisen tasapainon sekä hevosen kouluttamisen teorian yhdistelmä tuottaa hyviä tuloksia hevosessa kuin hevosessa! Klassisen kouluratsastuksen periaatteet auttavat pysymään johdonmukaisena ja antavat avaimia kohti joustavampaa hevosta, jonka kokoamisaste paranee.