Ratsastus on paras tapa kehittää hevosen fysiikkaa, koska selässä hevosen liikkeet ja kehityskohdat tuntee parhaiten. Tämän takia on tärkeätä kouluttaa hevonen niin, että ratsastus on sille mielekästä. Saman syyn takia ratsastajan on tärkeätä harjoitella omaa istuntaa ja apuja.

Istuntaopetus

Olen panostanut paljon istunnan oppimiseen ja sen opettamiseen. Tavoitteenani on viedä eteenpäin tehokkaan, mutta kevyen ja eleettömän ratsastuksen sanomaa. Istunnan kuuluu olla hevoselle mahdollistaja. Sen kuuluu näyttää hevoselle miten sen pitää muokata kehonkäyttöään, jotta suoruus kehittyy.

Tasapainoinen istunta tarkoittaa hyvää kehonhallintaa, tarkkoja ja oikein ajoitettuja apuja sekä painoapujen hallinta. Laadukkaan istunnan oppiminen vaatii aikaa ja paljon harjoittelua, mutta se on kaikille mahdollista! Minusta laadukas istunta on hevosen terveydelle ensisijaisen tärkeätä ratsastuksessa, koska hevonen lukee istuntaa riippumatta siitä haluammeko sitä vai ei.

Istuntaopetukseni pohjautuu Enlightened Equitation-metodiin (lyhenne EE). EE on englantilaisen Heather Moffettin kehittämä metodi, joka opettaa klassista istuntaa johdonmukaisesti ja niin yksinkertaisesti kun se on mahdollista. EE-opetuksessa opetellaan hevosen liikkeisiin mukautuvaa istuntaa, painoapujen käyttöä sekä apujen ajoitusta.

EE-oppien lisäksi syvennän tietoani ja taitoani istunnasta valmentajani Mari Faria Carvalhon opissa. Hän opettaa istunnan käyttöä todella paljon ja hän on auttanut minua löytämään hyvää herkkyyttä ja uusia ulottuvuuksia istunta-apuihini.

Marin kautta opin paljon tunnetta kun taas EE-taidot antaa minulle enemmän faktoja ja pilkottua tietoa. Nämä kaksi asiaa yhdistettynä ovat minulle todella hyvä ja laadukas yhdistelmä!

Tavoitteeni valmentajana on kehittää kannustava ilmapiiri, jolloin hevosen ja ratsastajan on helppo sisäistää asioita ja kehittyä!

Hevosten koulutus

Opiskelen Kpedu:ssa eläintenkouluttajan ammattitutkintoa. Oppimisteorian osaaminen ja soveltaminen on avainasemassa hevosten koulutuksessa ja ratsukoiden valmentamisessa. Tavoitteenani on kouluttaa hevonen rennoksi sekä luottavaiseksi vahvistamalla haluttua käytöstä. Hevosen luottavainen mielentila sekä rentous on tärkeä osa hevosen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

On todella tärkeätä, että hevosella on hallussa kaikki tarvittavat pohjataidot ratsun uraa varten. Huomioin hevosen ratsukoulutuksessa myös ympäristöön sekä eri toimenpiteisiin siedättämisen. Hevoselle pitää osata mahdollistaa elämä, jossa kipu, epämukavuus ja negatiivinen stressi olisi mahdollisimman vähäistä.

Hevosten koulutuksessa sekä ratsastusvalmennuksessa käytän paljon sivuttaisliikkeitä. Niitten avulla työstetään hevosen suoruutta ja joustavuutta sekä lisätään ratsastajan ymmärrystä painoavuista. Opetan oppilailleni pohkeenväistöt, avotaivutukset ja sulkutaivukset osaksi heidän arjen harjoittelua kun istunta on siihen valmis. Tällöin hevosen kehon jumppaamiseen saa mahdollisimman monipuolisen työkalupakin.

Työkaluihini kuuluu myös maastakäsittely, joka on todella hyvää harjoittelua sekä hevoselle, että ratsastajalle. On tärkeätä tehdä asiat hevoselle mahdollisimman helpoiksi, jotta se kokee onnistumisia. Tämän takia esimerkiksi askellajien kokoaminen ja sivuittaisliikkeet on usein hyvä aloittaa maasta käsin. Maastakäsittely tarkoittaa minulle sitä, että opetetaan asioita, jotka edesauttavat ratsain tehtävää jumppaa.

Ratsukon yhteisen tasapainon sekä oppimisteorian soveltamisen yhdistelmä tuottaa hyviä tuloksia hevosessa kuin hevosessa! Klassisen kouluratsastuksen periaatteet auttavat pysymään johdonmukaisena ja antavat avaimia kohti joustavampaa hevosta, jonka kokoamisaste paranee.